Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.


mężczyzna-jak-skowronek-śpiewa-w-blasku-słońca-kobieta-jak-słowik-śpiewa-w-cieniu
jean paulmężczyznajakskowronekśpiewablaskusłońcakobietasłowikcieniujak skowronekśpiewa ww blaskublasku słońcajak słowikśpiewa ww cieniuśpiewa w blaskuw blasku słońcaśpiewa w cieniuśpiewa w blasku słońca

Tylko słowik podobno nigdy nie zmienia swego śpiewu. Śpiewa jak automat. Pięknie, ale zawsze tak samo.Szalonemu; Tak było od początku świata, że pełza żółw a orzeł lata, że śpiewa słowik, a jaskółka na twoim czole kreśli kółka.Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła.Słowik Skowronek Wiel­bią gryn­szpan górskich rzek ZMARTWYCHPOWSTANIE To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe.po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty