Mężczyzna ma jedyną miłość - świat. Kobieta ma jedyny świat - miłość.


mężczyzna-jedyną-miłość-świat-kobieta-jedyny-świat-miłość
piotr altenbergmężczyznajedynąmiłośćświatkobietajedynyświatmiłośćmężczyzna mama jedynąjedyną miłośćmiłośćświatkobieta mama jedynyjedyny światświatmiłośćmężczyzna ma jedynąma jedyną miłośćjedyną miłośćkobieta ma jedynyma jedyny światjedyny światmężczyzna ma jedyną miłośćma jedyną miłośćkobieta ma jedyny światma jedyny światmężczyzna ma jedyną miłośćkobieta ma jedyny świat

Mężczyzna ma jedną miłość - świat; kobieta ma jedyny świat - miłość.Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej...Miłość taka, jaki świat. Świat taki, jaka jest miłość.Gdyby kobieta przestała być zagadką, świat stałby się nudny, a miłość przestałaby istnieć.Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.Miłość zmienia oblicze świata, a świat zorganizowany przez miłość, zmienia nas samych.