Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę. Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.


mężczyzna-jest-zawsze-dzieckiem-nawet-gdy-jest-to-że-dziecko-dzieckiem-dzierżącym-władzę-ten-który-nie-jest-kochanym-jest-zawsze-samotny
george sandmężczyznajestzawszedzieckiemnawetgdytodużedzieckodzieckiemdzierżącymwładzętenktóryniekochanymsamotnywśródtłumumężczyzna jestjest zawszezawsze dzieckiemnawet gdygdy jestduże dzieckodzieckiem dzierżącymdzierżącym władzęktóry nienie jestjest kochanymjest zawszezawsze samotnysamotny wśródwśród tłumumężczyzna jest zawszejest zawsze dzieckiemnawet gdy jestjest to dużedzieckiem dzierżącym władzęktóry nie jestnie jest kochanymjest zawsze samotnyzawsze samotny wśródsamotny wśród tłumu

Mężczyzna jest zawsze dzieckiem, nawet gdy jest to duże dziecko, dzieckiem dzierżącym władzę.Ten, który nie jest kochanym, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ten który nie jest kochany, jest zawsze samotny wśród tłumu.Ten, kto nie jest kochany, zawsze jest samotny wśród tłumu.Człowiek jest wielkim dzieckiem, zawiedzionym zawsze wtedy, gdy okrywa jakąś tajemnicę.Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!