Mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi, kobieta - gdy pisze.


mężczyzna-kłamie-lepiej-gdy-mówi-kobieta-gdy-pisze
george bernard shawmężczyznakłamielepiejgdymówikobietapiszemężczyzna kłamiekłamie lepiejgdy mówikobietagdygdy piszemężczyzna kłamie lepiejgdy pisze

Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Jeśli kobieta mówi o swej przeszłości - to jest spowiedź. Gdy mężczyzna - to są wspomnienia z wojska lub zwykła bujda.Kobieta staje się niebezpieczna tylko w dwu wypadkach: gdy mężczyzna jej nie zaspokoi i gdy ją zaspokoi.Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.Mężczyzna jest już na wpół zakochany w każdej kobiecie, która słucha, gdy mówi.