Mężczyzna kieruje się w życiu zasadami, kobieta tylko uczuciem, jakie ją w danej chwili ogarnia.


mężczyzna-kieruje-ę-w-życiu-zasadami-kobieta-tylko-uczuciem-jakie-ją-w-danej-chwili-ogarnia
anonimmężczyznakierujesiężyciuzasadamikobietatylkouczuciemjakiedanejchwiliogarniamężczyzna kierujekieruje sięw życiużyciu zasadamikobieta tylkotylko uczuciemjakie jąw danejdanej chwilichwili ogarniamężczyzna kieruje siękieruje się wsię w życiuw życiu zasadamikobieta tylko uczuciemjakie ją wją w danejw danej chwilidanej chwili ogarniamężczyzna kieruje się wkieruje się w życiusię w życiu zasadamijakie ją w danejją w danej chwiliw danej chwili ogarniamężczyzna kieruje się w życiukieruje się w życiu zasadamijakie ją w danej chwiliją w danej chwili ogarnia

Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Każdy mężczyzna nosi w sobie swój typ kobiecego uroku, który jest miarą wrażenia, jakie dana kobieta na nim wywarła.Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.