Mężczyzna, który okłamuje kobiety, nie jest prawdziwym kłamcą: działa w uzasadnionej obronie własnej.


mężczyzna-który-okłamuje-kobiety-nie-jest-prawdziwym-kłamcą-działa-w-uzasadnionej-obronie-własnej
ambrose biercemężczyznaktóryokłamujekobietyniejestprawdziwymkłamcądziałauzasadnionejobroniewłasnejktóry okłamujeokłamuje kobietynie jestjest prawdziwymprawdziwym kłamcądziała ww uzasadnionejuzasadnionej obronieobronie własnejktóry okłamuje kobietynie jest prawdziwymjest prawdziwym kłamcądziała w uzasadnionejw uzasadnionej obronieuzasadnionej obronie własnejnie jest prawdziwym kłamcądziała w uzasadnionej obroniew uzasadnionej obronie własnejdziała w uzasadnionej obronie własnej

Ilekroć kobieta stara się wyprowadzić cię z równowagi przejdź do ataku i postaraj się sam ją wyprowadzić z równowagi. Przygotowane są zwykle na każdy twój manewr we własnej obronie oprócz właśnie tego. Jedno słowo działa tu równie skutecznie jak sto...Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział.Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej.Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobiety.Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.Prawdziwym panem i królem jest jedynie mędrzec, który uwolnił się od namiętności i niczego nie potrzebuje.