Mężczyzna, który okłamuje kobiety, nie jest prawdziwym kłamcą: działa w uzasadnionej obronie własnej.


mężczyzna-który-okłamuje-kobiety-nie-jest-prawdziwym-kłamcą-działa-w-uzasadnionej-obronie-własnej
ambrose biercemężczyznaktóryokłamujekobietyniejestprawdziwymkłamcądziałauzasadnionejobroniewłasnejktóry okłamujeokłamuje kobietynie jestjest prawdziwymprawdziwym kłamcądziała ww uzasadnionejuzasadnionej obronieobronie własnejktóry okłamuje kobietynie jest prawdziwymjest prawdziwym kłamcądziała w uzasadnionejw uzasadnionej obronieuzasadnionej obronie własnejnie jest prawdziwym kłamcądziała w uzasadnionej obroniew uzasadnionej obronie własnejdziała w uzasadnionej obronie własnej

Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. -Stefan Wyszyński kard
milczenie-w-obronie-własnej-jest-bardziej-wymowne-ż-słowa-człowiek-nie-żałuje-tylko-tych-słów-których-nie-powiedział
Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej. -Karol Dickens
prawdziwym-patriotą-jest-ten-który-nie-ze-wszystkiego-jest-zadowolony-w-swej-ojczyźnie-to-człowiek-który-pragnie-i-walczy-o-to-by-w-niej-było
Rasowy mężczyzna jest drapieżnikiem, który ściga tylko wielką zwierzynę: władzę lub kobiety. -Anonim
rasowy-mężczyzna-jest-drapieżnikiem-który-ściga-tylko-wielką-zwierzynę-władzę-lub-kobiety
Prawdziwym panem i królem jest jedynie mędrzec, który uwolnił się od namiętności i niczego nie potrzebuje. -Epiktet z Hierapolis
prawdziwym-panem-i-królem-jest-jedynie-mędrzec-który-uwolnił-ę-od-namiętnoś-i-niczego-nie-potrzebuje