Mężczyzna, który wreszcie zrozumiał kobietę, musi od nowa uczyć się rozumieć siebie.


mężczyzna-który-wreszcie-zrozumiał-kobietę-musi-od-nowa-uczyć-ę-rozumieć-siebie
wojtek bartoszewskimężczyznaktórywreszciezrozumiałkobietęmusiodnowauczyćsięrozumiećsiebiektóry wreszciewreszcie zrozumiałzrozumiał kobietęmusi odod nowanowa uczyćuczyć sięsię rozumiećrozumieć siebiektóry wreszcie zrozumiałwreszcie zrozumiał kobietęmusi od nowaod nowa uczyćnowa uczyć sięuczyć się rozumiećsię rozumieć siebiektóry wreszcie zrozumiał kobietęmusi od nowa uczyćod nowa uczyć sięnowa uczyć się rozumiećuczyć się rozumieć siebiemusi od nowa uczyć sięod nowa uczyć się rozumiećnowa uczyć się rozumieć siebie

Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Mężczyzna zawsze musi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być.Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym...Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność.Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę.