Mężczyzna nie powinien nigdy żenić się z kobietą o złotych włosach, ten typ jest zawsze sentymentalny.


mężczyzna-nie-powinien-nigdy-żenić-ę-z-kobietą-o-złotych-włosach-ten-typ-jest-zawsze-sentymentalny
oscar wildemężczyznaniepowiniennigdyżenićsiękobietązłotychwłosachtentypjestzawszesentymentalnymężczyzna nienie powinienpowinien nigdynigdy żenićżenić sięz kobietąkobietą oo złotychzłotych włosachten typtyp jestjest zawszezawsze sentymentalnymężczyzna nie powiniennie powinien nigdypowinien nigdy żenićnigdy żenić siężenić się zsię z kobietąz kobietą okobietą o złotycho złotych włosachten typ jesttyp jest zawszejest zawsze sentymentalnymężczyzna nie powinien nigdynie powinien nigdy żenićpowinien nigdy żenić sięnigdy żenić się zżenić się z kobietąsię z kobietą oz kobietą o złotychkobietą o złotych włosachten typ jest zawszetyp jest zawsze sentymentalnymężczyzna nie powinien nigdy żenićnie powinien nigdy żenić siępowinien nigdy żenić się znigdy żenić się z kobietążenić się z kobietą osię z kobietą o złotychz kobietą o złotych włosachten typ jest zawsze sentymentalny

Nawet ci, którzy mówią, że dla nich jest jeden mężczyzna czy jedna kobieta na świecie, przekonują się, że nie zawsze jest to właśnie ten mężczyzna lub ta kobieta.Mężczyzna, który chce się żenić, powinien wiedzieć wszystko albo nic.Mężczyzna jest problemem, kobieta obrazem. Kto chce wiedzieć, o czym kobieta myśli rzeczywiście - co zresztą jest nieco niebezpiecznym - ten winien na nią tylko patrzeć, lecz nigdy jej się nie przysłuchiwać.Każdy mężczyzna nosi w sobie swój typ kobiecego uroku, który jest miarą wrażenia, jakie dana kobieta na nim wywarła.Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym...Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.