Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy.


mężczyzna-poddaje-ę-urokowi-przez-oczy-czyli-przez-to-co-widzi-kobieta-poddaje-ę-urokowi-przez-uszy-czyli-przez-to-co-słyszy
aldous huxleymężczyznapoddajesięurokowiprzezoczyczylitocowidzikobietauszysłyszymężczyzna poddajepoddaje sięsię urokowiurokowi przezprzez oczyczyli przezco widzikobieta poddajepoddaje sięsię urokowiurokowi przezprzez uszyczyli przezco słyszymężczyzna poddaje siępoddaje się urokowisię urokowi przezurokowi przez oczykobieta poddaje siępoddaje się urokowisię urokowi przezurokowi przez uszymężczyzna poddaje się urokowipoddaje się urokowi przezsię urokowi przez oczykobieta poddaje się urokowipoddaje się urokowi przezsię urokowi przez uszymężczyzna poddaje się urokowi przezpoddaje się urokowi przez oczykobieta poddaje się urokowi przezpoddaje się urokowi przez uszy

Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy.Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a ko­biecie przez uszy.Przełomo­wym wglądem jest tu­taj to, że nie jes­teśmy ani ciałami, które staną się sta­re, cho­re i wreszcie umrą, ani myśla­mi, które ciągle się zmieniają. To, co pat­rzy właśnie przez nasze oczy i słyszy przez nasze uszy, jest świadomą nieog­ra­niczoną przes­trze­nią. Is­tnieje po­za przychodze­niem i od­chodze­niem, na­rodzi­nami i śmiercią.Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki.Kobieta musi wybierać; z mężczyzną kochanym przez inne kobiety nie czuje się pewnie, z mężczyzną nie kochanym przez inne - jest nieszczęśliwa.Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje.