Mężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebne, kobieta kupuje bardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne.


mężczyzna-przepłaca-rzeczy-mu-potrzebne-kobieta-kupuje-bardzo-tanio-rzeczy-zupełnie-zbędne
janina ipohorskamężczyznaprzepłacarzeczymupotrzebnekobietakupujebardzotaniozupełniezbędnemężczyzna przepłacaprzepłaca rzeczyrzeczy mumu potrzebnekobieta kupujekupuje bardzobardzo taniotanio rzeczyrzeczy zupełniezupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczyprzepłaca rzeczy murzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzokupuje bardzo taniobardzo tanio rzeczytanio rzeczy zupełnierzeczy zupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczy muprzepłaca rzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzo taniokupuje bardzo tanio rzeczybardzo tanio rzeczy zupełnietanio rzeczy zupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzo tanio rzeczykupuje bardzo tanio rzeczy zupełniebardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne

Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne. -Janina Ipohorska
mężczyz­na-przepłaca-rzeczy-mu pot­rzeb­ne-ko­bieta-ku­puje-bar­dzo-­nio-rzeczy-zu­pełnie-zbędne
Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedać na koniec będzie musiał niezbędne. -Benjamin Franklin
kto-rzeczy-zbyteczne-kupuje-sprzedać-na-koniec-będzie-musiał-niezbędne
Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć. -Honore de Balzac
o-ile-kobieta-może-być-niezdolną-do-przypomnienia-sobie-rzeczy-ważnych-o-tyle-pamięć-będzie-przez-cale-życie-rzeczy-które-są-ważne-dla-jej
Moralizowanie i moralność to zupełnie inne rzeczy, i zawsze dotyczą całkowicie innych ludzi. -Don Herold
moralizowanie-i-moralność-to-zupełnie-inne-rzeczy-i-zawsze-dotyczą-całkowicie-innych-ludzi