Mężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebne, kobieta kupuje bardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne.


mężczyzna-przepłaca-rzeczy-mu-potrzebne-kobieta-kupuje-bardzo-tanio-rzeczy-zupełnie-zbędne
janina ipohorskamężczyznaprzepłacarzeczymupotrzebnekobietakupujebardzotaniozupełniezbędnemężczyzna przepłacaprzepłaca rzeczyrzeczy mumu potrzebnekobieta kupujekupuje bardzobardzo taniotanio rzeczyrzeczy zupełniezupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczyprzepłaca rzeczy murzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzokupuje bardzo taniobardzo tanio rzeczytanio rzeczy zupełnierzeczy zupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczy muprzepłaca rzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzo taniokupuje bardzo tanio rzeczybardzo tanio rzeczy zupełnietanio rzeczy zupełnie zbędnemężczyzna przepłaca rzeczy mu potrzebnekobieta kupuje bardzo tanio rzeczykupuje bardzo tanio rzeczy zupełniebardzo tanio rzeczy zupełnie zbędne

Mężczyz­na przepłaca rzeczy mu pot­rzeb­ne, ko­bieta ku­puje bar­dzo ta­nio rzeczy zu­pełnie zbędne.Czy mężczyzna i kobieta mogą się rozumieć? Nie. To jest oczywiste. Nasze języki uczuciowe tak bardzo się różnią. Im więcej ze sobą rozmawiają, tym wyraźniej widzą, jak bardzo są od siebie oddaleni. Nigdy nie będziemy mogły rozmawiać z mężczyzną tak jak z kobietą.Kto rzeczy zbyteczne kupuje, sprzedać na koniec będzie musiał niezbędne.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.Moralizowanie i moralność to zupełnie inne rzeczy, i zawsze dotyczą całkowicie innych ludzi.