Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.


mężczyzna-rozmawiając-z-piękną-kobietą-zwykle-nie-słyszy-co-ona-mówi-ale-patrzy-czym-mówi
magdalena samozwaniecmężczyznarozmawiającpięknąkobietązwykleniesłyszycoonamówialepatrzyczymmówimężczyzna rozmawiającrozmawiając zz pięknąpiękną kobietązwykle nienie słyszysłyszy coco onaona mówiale patrzypatrzy czymczym mówimężczyzna rozmawiając zrozmawiając z pięknąz piękną kobietązwykle nie słyszynie słyszy cosłyszy co onaco ona mówiale patrzy czympatrzy czym mówimężczyzna rozmawiając z pięknąrozmawiając z piękną kobietązwykle nie słyszy conie słyszy co onasłyszy co ona mówiale patrzy czym mówimężczyzna rozmawiając z piękną kobietązwykle nie słyszy co onanie słyszy co ona mówi

Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi. -Magdalena Samozwaniec
mężczyz­na-roz­­wiając-z piękną-ko­bietą-zwyk­-nie słyszy-co ona-mówi-ale-pat­rzy-czym-mówi
Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi. -Jan Twardowski
jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi. -Jan Twardowski
je­den-ze zna­jomych-skarżył-ę- mo­ja-żona-mówi-mówi-i mówi-ale-nie mówi-te­go-co mówi
Kobieta mówi o sobie dlatego źle, by mężczyzna zaprzeczył jej słowom. -Aniela Danuta Szymańska
kobieta-mówi-o-sobie-dlatego-ź-by-mężczyzna-zaprzeczył-jej-słowom
Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają. -bluecaffe
sios­tra-o 2 ­-młod­szaale-o 30 lat-twar­dsza-z nies­pożytą-wro­gośą-nie mówi-żo-ale-kiedy-mówi-ludzie-ją słuchają