Mężczyzna szuka ratunku na łonie kobiety - to jego słabość; kobieta zaś znajduje ratunek w słabości mężczyzny.


mężczyzna-szuka-ratunku-na-łonie-kobiety-to-jego-słabość-kobieta-zaś-znajduje-ratunek-w-słaboś-mężczyzny
gianni monduzzimężczyznaszukaratunkunałoniekobietytojegosłabośćkobietazaśznajdujeratuneksłabościmężczyznymężczyzna szukaszuka ratunkuratunku nana łoniełonie kobietykobietyjego słabośćkobieta zaśzaś znajdujeznajduje ratunekratunek ww słabościsłabości mężczyznymężczyzna szuka ratunkuszuka ratunku naratunku na łoniena łonie kobietyłonie kobietykobieta zaś znajdujezaś znajduje ratunekznajduje ratunek wratunek w słabościw słabości mężczyznymężczyzna szuka ratunku naszuka ratunku na łonieratunku na łonie kobietyna łonie kobietykobieta zaś znajduje ratunekzaś znajduje ratunek wznajduje ratunek w słabościratunek w słabości mężczyznymężczyzna szuka ratunku na łonieszuka ratunku na łonie kobietyratunku na łonie kobietykobieta zaś znajduje ratunek wzaś znajduje ratunek w słabościznajduje ratunek w słabości mężczyzny

Tak naprawdę to mężczyzna szuka kobiety, kobieta mężczyzny, a nie człowiek człowieka.Kobieta zła niewarta najgorszego mężczyzny, ale najlepszy mężczyzna niewart jest kobiety dobrej.Kobieta bez mężczyzny więdnieje, a mężczyzna bez kobiety szaleje.Mężczyzna szuka szczęścia, kobieta go oczekuje.Mężczyzna szuka wolności, kobieta - dobrych obyczajów.Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.