Mężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niż własną; przeciwnie kobieta - lepiej zachowa swą tajemnicę niż cudzą.


mężczyzna-tajemnicę-przyjaciela-wierniej-zachowa-ż-własną-przeciwnie-kobieta-lepiej-zachowa-swą-tajemnicę-ż-cudzą
julian podoskimężczyznatajemnicęprzyjacielawierniejzachowaniżwłasnąprzeciwniekobietalepiejswącudząmężczyzna tajemnicętajemnicę przyjacielaprzyjaciela wierniejwierniej zachowazachowa niżniż własnąprzeciwnie kobietakobietalepiejlepiej zachowazachowa swąswą tajemnicętajemnicę niżniż cudząmężczyzna tajemnicę przyjacielatajemnicę przyjaciela wierniejprzyjaciela wierniej zachowawierniej zachowa niżzachowa niż własnąprzeciwnie kobietalepiej zachowalepiej zachowa swązachowa swą tajemnicęswą tajemnicę niżtajemnicę niż cudząmężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniejtajemnicę przyjaciela wierniej zachowaprzyjaciela wierniej zachowa niżwierniej zachowa niż własnąlepiej zachowa swąlepiej zachowa swą tajemnicęzachowa swą tajemnicę niżswą tajemnicę niż cudząmężczyzna tajemnicę przyjaciela wierniej zachowatajemnicę przyjaciela wierniej zachowa niżprzyjaciela wierniej zachowa niż własnąlepiej zachowa swą tajemnicęlepiej zachowa swą tajemnicę niżzachowa swą tajemnicę niż cudzą

Kobieta cierpi w miłości bardziej niż mężczyzna - ale umie to lepiej ukryć. -Eurypides
kobieta-cierpi-w-miłoś-bardziej-ż-mężczyzna-ale-umie-to-lepiej-ukryć
Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Jak masło top­nieje na słońcu, tak ko­bieta w to­warzys­twie mężczyz­ny długo cno­ty nie zachowa. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
jak-masło-top­nieje-na słońcu-tak-ko­bieta-w to­warzys­twie-mężczyz­ny-długo-cno­ty-nie zachowa
Lepiej zniszczyć własną młodość, niż nic z nią nie zrobić. -Georges Courteline
lepiej-zniszczyć-własną-młodość-ż-nic-z-ą-nie-zrobić
Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa. -Juliusz Słowacki
biada-kto-daje-ojczyźnie-pół-duszy-a-drugie-pół-dla-szczęścia-zachowa