Mężczyzna to jest mężczyzna, ale przystojny mężczyzna - to całkiem co innego.


mężczyzna-to-jest-mężczyzna-ale-przystojny-mężczyzna-to-całkiem-co-innego
louise de vilmorinmężczyznatojestmężczyznaaleprzystojnymężczyznacałkiemcoinnegojest mężczyznaale przystojnyprzystojny mężczyznamężczyznacałkiem coco innegomężczyzna to jestale przystojny mężczyznaprzystojny mężczyznacałkiem co innegomężczyzna to jest mężczyznaale przystojny mężczyzna

Bogaty mężczyzna jest często tylko biednym mężczyzną z bardzo dużymi pieniędzmi.Mężczyzna winien przyjmować odważnie i z uśmiechem wszystko, co mu przyniesie życie, inaczej nie jest mężczyzną.Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym...Mężczyzna to czyn, kobieta to istnienie. Kobieta jest niedzielą, mężczyzna - dniem powszednim.Jeżeli upada mężczyzna, to upada tylko mężczyzna, ale gdy kobieta upada, to upada cały naród.Kobiety brzydzą się zazdrosnym mężczyzną, którego nie kochają, ale gniewają się bardzo, gdy mężczyzna, którego kochają, nie jest zazdrosny.