Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował.


mężczyzna-ucharakteryzowany-na-kobietę-i-kobieta-przebrana-za-mężczyznę-jest-fałszem-a-potrzebna-jest-prawda-rzeczywistość-taka-jaką-sam
stefan wyszyński kardmężczyznaucharakteryzowanynakobietękobietaprzebranazamężczyznęjestfałszempotrzebnaprawdarzeczywistośćtakajakąsambógukształtowałmężczyzna ucharakteryzowanyucharakteryzowany nana kobietękobietę ii kobietakobieta przebranaprzebrana zaza mężczyznęmężczyznę jestjest fałszempotrzebna jestjest prawdaprawdarzeczywistośćrzeczywistość takajaką samsam bógbóg ukształtowałmężczyzna ucharakteryzowany naucharakteryzowany na kobietęna kobietę ikobietę i kobietai kobieta przebranakobieta przebrana zaprzebrana za mężczyznęza mężczyznę jestmężczyznę jest fałszema potrzebna jestpotrzebna jest prawdajest prawdarzeczywistość takajaką sam bógsam bóg ukształtował

Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Anonim
Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Krzysztof Teodor Toeplitz
sprawa-kobiet-to-sprawa-wyobraź-Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się brało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. -Joseph Joubert
na-żonę-należy-wybierać-tylko-taką-kobietę-jaką-by-ę-brało-na-przyjaciela-gdyby-była-mężczyzną
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. -Joseph Joubert
na-żonę-należy-wybierać-tylko-taką-kobietę-jaką-by-ę-wybrało-na-przyjaciela-gdyby-była-mężczyzną
Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski
taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Kobieta staje się taką, jaką ją widzi zakochany mężczyzna. -J. M. Bari
kobieta-staje-ę-taką-jaką-ją-widzi-zakochany-mężczyzna