Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę.


mężczyzna-uwłacza-kobiecie-nierównośą-żeli-całuje-ją-w-rękę
fiodor dostojewskimężczyznauwłaczakobiecienierównościąjeżelicałujerękęmężczyzna uwłaczauwłacza kobieciekobiecie nierównościąjeżeli całujecałuje jąw rękęmężczyzna uwłacza kobiecieuwłacza kobiecie nierównościąjeżeli całuje jącałuje ją wją w rękęmężczyzna uwłacza kobiecie nierównościąjeżeli całuje ją wcałuje ją w rękęjeżeli całuje ją w rękę

Całuję oczęta - jeśli jesteś uśmiechnięta. Całuję buziaka - jeśli nie masz chłopaka. Całuję ramiona - jeśli jesteś spragniona. Całuję pozostałości - jeśli pragniesz miłości.Ten tylko jest mężczyzną, kto podoba się kobiecie.Kto chce całować, niech całuje w usta: inaczej otrzyma tylko połowę przyjemności: nie twarz, nie szyję, rękę, pierś - tylko usta umieją oddać pocałunek.Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie.Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej.Mężczyzna jest już na wpół zakochany w każdej kobiecie, która słucha, gdy mówi.