Mężczyzna wciąż oscyluje między potrzebą bliskości i tęsknotą do niezależności.


mężczyzna-wciąż-oscyluje-między-potrzebą-bliskoś-i-tęsknotą-do-niezależnoś
john graymężczyznawciążoscylujemiędzypotrzebąbliskościtęsknotądoniezależnościmężczyzna wciążwciąż oscylujeoscyluje międzymiędzy potrzebąpotrzebą bliskościbliskości ii tęsknotątęsknotą dodo niezależnościmężczyzna wciąż oscylujewciąż oscyluje międzyoscyluje między potrzebąmiędzy potrzebą bliskościpotrzebą bliskości ibliskości i tęsknotąi tęsknotą dotęsknotą do niezależnościmężczyzna wciąż oscyluje międzywciąż oscyluje między potrzebąoscyluje między potrzebą bliskościmiędzy potrzebą bliskości ipotrzebą bliskości i tęsknotąbliskości i tęsknotą doi tęsknotą do niezależnościmężczyzna wciąż oscyluje między potrzebąwciąż oscyluje między potrzebą bliskościoscyluje między potrzebą bliskości imiędzy potrzebą bliskości i tęsknotąpotrzebą bliskości i tęsknotą dobliskości i tęsknotą do niezależności

Spełnienie jest odczarowaną tęsknotą i dlatego często tęsknotą za tęsknotą. -Anita
spełnienie-jest-odczarowaną-tęsknotą-i-dlatego-często-tęsknotą-za-tęsknotą
Nie ma miłości; jest cielesna potrzeba obcowania i duchowa potrzeba towarzyszki życia. -Lew Tołstoj
nie-miłoś-jest-cielesna-potrzeba-obcowania-i-duchowa-potrzeba-towarzyszki-życia
Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem; i istnieje również boska tęsknota za człowiekiem. -Mikołaj Bierdiajew
istnieje-ludzka-tęsknota-za-bogiem-i-istnieje-również-boska-tęsknota-za-człowiekiem
Miłość ogranicza naturalną wrogość między kobietą i mężczyzną. -Fryderyk Chrystian Hebbel
miłość-ogranicza-naturalną-wrogość-między-kobietą-i-mężczyzną
Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe
pow­tarzając-wciąż-two­-imię-po­między-krop­­mi-deszczu-miłoś