Mężczyzna zakochuje się tak, jakby spadał ze schodów: to po prostu wypadek.


mężczyzna-zakochuje-ę-tak-jakby-spadał-ze-schodów-to-po-prostu-wypadek
oscar wildemężczyznazakochujesiętakjakbyspadałzeschodówtopoprostuwypadekmężczyzna zakochujezakochuje sięsię takjakby spadałspadał zeze schodówpo prostuprostu wypadekmężczyzna zakochuje sięzakochuje się takjakby spadał zespadał ze schodówpo prostu wypadekmężczyzna zakochuje się takjakby spadał ze schodów

Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek, a może chce po prostu spłacić stare zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić.By zdobyć sobie opinię, że posiada się doskonały takt towarzyski, należy z każdą kobietą rozmawiać tak, jakby się ją kochało, a z każdym mężczyzną tak, jakby nas piekielnie nudził.Trzeba tak się modlić, jakby cała praca była bezużyteczna i tak pracować, jakby wszystkie modlitwy były na nic.Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Przechodnie zachowują się tak, jakby ulice należały do nich. Kierowcy natomiast zachowują się tak, jakby do nich należały auta.Spotkać dobrego przyjaciela to jakby znaleźć się w domu, to tak jakby przytulić się do mamy. Przy nim czuję się bezpiecznie i nie muszę się bronić. Przy nim jest mi dobrze, bo wiem, że ktoś mnie kocha.