Mężczyzna zdolny jest do zazdrości nawet wobec kamienia, który jego znudzona partnerka wyróżniła jako szczególnie piękny.


mężczyzna-zdolny-jest-do-zazdroś-nawet-wobec-kamienia-który-jego-znudzona-partnerka-wyróżła-jako-szczególnie-piękny
maria dąbrowskamężczyznazdolnyjestdozazdrościnawetwobeckamieniaktóryjegoznudzonapartnerkawyróżniłajakoszczególniepięknymężczyzna zdolnyzdolny jestjest dodo zazdrościzazdrości nawetnawet wobecwobec kamieniaktóry jegojego znudzonaznudzona partnerkapartnerka wyróżniławyróżniła jakojako szczególnieszczególnie pięknymężczyzna zdolny jestzdolny jest dojest do zazdroścido zazdrości nawetzazdrości nawet wobecnawet wobec kamieniaktóry jego znudzonajego znudzona partnerkaznudzona partnerka wyróżniłapartnerka wyróżniła jakowyróżniła jako szczególniejako szczególnie pięknymężczyzna zdolny jest dozdolny jest do zazdrościjest do zazdrości nawetdo zazdrości nawet wobeczazdrości nawet wobec kamieniaktóry jego znudzona partnerkajego znudzona partnerka wyróżniłaznudzona partnerka wyróżniła jakopartnerka wyróżniła jako szczególniewyróżniła jako szczególnie pięknymężczyzna zdolny jest do zazdrościzdolny jest do zazdrości nawetjest do zazdrości nawet wobecdo zazdrości nawet wobec kamieniaktóry jego znudzona partnerka wyróżniłajego znudzona partnerka wyróżniła jakoznudzona partnerka wyróżniła jako szczególniepartnerka wyróżniła jako szczególnie piękny

Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny. -Maria Dąbrowska
mężczyz­na-zdol­ny-jest do zaz­droś-na­wet-wo­bec-ka­mienia-który-­go-znudzo­na-­tner­ka-wyróżła-ja­ko-szczególnie-piękny
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
Mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać. -Oscar Wilde
mężczyzna-któremu-ę-wiedzie-to-taki-który-zarabia-więcej-ż-jego-żona-jest-w-stanie-wydać
Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. -Jan Paweł II
miłość-jest-łą-która-nie-narzuca-ę-człowiekowi-od-zewnątrz-lecz-rodzi-ę-w-jego-wnętrzu-w-jego-sercu-jako-jego-najbardziej-wewnętrzna
Człowiek zdolny jest do czynów przekształcających wyobraźnię. Jego umysł wytycza szlaki przez Galaktykę Absurdu. -Rene Char
człowiek-zdolny-jest-do-czynów-przekształcających-wyobraźę-jego-umysł-wytycza-szlaki-przez-galaktykę-absurdu