Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą.


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
henryk horoszmężowiedzielą sięnawyt­rzy­małychmniejwyt­rzy­małychorazna tychktórzy sięrozwodząmężowie dzielą siędzielą się namniej wyt­rzy­małychoraz na tychktórzy się rozwodząmężowie dzielą się namniej wyt­rzy­małych orazwyt­rzy­małych oraz na tychmniej wyt­rzy­małych oraz na tych

Stań się od­pornym, a wyt­rzy­małość będzie zbędna. -Bolesław Paszkowski
stań ę-od­pornym-a wyt­rzy­łość-będzie-zbędna
Mało który ka­wał wyt­rzy­ma próbę złego podania. -Stefan Garczyński
mało-który-ka­wał-wyt­rzy­-próbę-złego-podania
Wier­ność psa za­leży niekiedy od wyt­rzy­małości smyczy. -Wiesław Trzaskalski
wier­ność-psa-za­ży-niekiedy-od wyt­rzy­łoś-smyczy
Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca. -daniello
człowiek-jest w sta­nie-wyt­rzy­ć-wszystko-pod-wa­run­kiem-że ­tar­czy-mu ę-od­po­wied­niego-bodźca
Nie is­tnieje ta­ki zbior­nik, który wyt­rzy­ma wciąż rosnące ciśnienie.   -Starlight
nie-is­tnieje-­ki-zbior­nik-który-wyt­rzy­-wciąż-rosną-śnienie-