Męczelkowate Woń- wios­ny bu­kiet wabi Wielokwiatowy K.A.Sz. 07.05.2016r.


męczelkowate-woń-wios­ny-bu­kiet-wabi-wielokwiatowy-kasz-07052016r
crismęczelkowatewońwios­nybu­kietwabiwielokwiatowykasz07052016rmęczelkowate wońwios­ny bu­kietbu­kiet wabiwabi wielokwiatowywios­ny bu­kiet wabibu­kiet wabi wielokwiatowywios­ny bu­kiet wabi wielokwiatowy

Raj­ska woń w sadzie Zak­witły jabłonie i... Ko­kosy polskie K.A.Sz. 15.04.2016r.Wios­na serwuje pro­myka­mi złotymi. Nutką wi­ta świt. K.A.Sz. 03.04.2016r.przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r.korzystaj przyj­rzyj się świat na­biera barw wiatr roz­wiewa ich woń czuć maj mo­tyle tańczą wys­trze­lił szampan dopóki trwa za nas K.A.Sz. 04.05.2016r.Ach wy lud­ko­wie prości Zgar­bione pacholęta Ku­kiełki na krzy­wych no­gach Won! Do sze­regu D.py li­zać Do­rob­kiewicze pazurkowi Szpe­racze okaz­ji Szcze­bel niższy zgar­biony Won! Do sze­regu D.py lizać Kuchen­ni fi­lozo­fowie By­wal­cy piekar­ni Try­biki jed­na­kie Won! Do sze­regu D.py li­zać Gdzie wam głos za­bierać Wam pros­tym -By choć raz się pokazać W skrzydłach pszczoły I wiat­rem od góry Żar Woń kwiatów lipy Że jed­ni chcą żyć A drudzy modlą o śmierć O tym nadzieja Manifestacje Antypolskokodowe Koszer­na wolność Zafałszowanie Drzaz­ga w oku brata Mo­ral­ność plotki Szczególnie piękny Ko­lor miłości - róży Pomarańczowość Była to nie­dziela z mi­niaturą ala fyr­fle 03.07.2016r.