Męczennicy religii niszczonych nie bywają kanonizowani.


męczennicy-religii-niszczonych-nie-bywają-kanonizowani
anonimmęczennicyreligiiniszczonychniebywająkanonizowanimęczennicy religiireligii niszczonychniszczonych nienie bywająbywają kanonizowanimęczennicy religii niszczonychreligii niszczonych nieniszczonych nie bywająnie bywają kanonizowanimęczennicy religii niszczonych niereligii niszczonych nie bywająniszczonych nie bywają kanonizowanimęczennicy religii niszczonych nie bywająreligii niszczonych nie bywają kanonizowani

W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele.W życiu bywają noce i bywają dni powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu.W życiu bywają noce i bywają dnie powszednie, a czasem bywają też niedziele. Rzadziej się to zdarza niż w kalendarzu...Męczen­ni­cy re­ligii niszczo­nych nie by­wają kanonizowani.Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.Bywają tacy, którzy wiedzą, że kłamią, a jednak nie cofają się przed tym. Bywają tacy, którzy kłamią, lecz o tym nie wiedzą. Ale nie brak też niespodzianek: bywają i tacy, którzy myślą, że kłamią, podczas gdy mówią prawdę.