Mędrzec łowi bez przynęty, sam bowiem już został schwytany.


mędrzec-łowi-bez-przynęty-sam-bowiem-już-został-schwytany
paul claudelmędrzecłowibezprzynętysambowiemjużzostałschwytanymędrzec łowiłowi bezbez przynętysam bowiembowiem jużjuż zostałzostał schwytanymędrzec łowi bezłowi bez przynętysam bowiem jużbowiem już zostałjuż został schwytanymędrzec łowi bez przynętysam bowiem już zostałbowiem już został schwytanysam bowiem już został schwytany

Nie tylko kobiety przekonują się, że z naszej rycerskości został już prawie sam pancerz.Piękno bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.Piękność bez wdzięku jest jak haczyk bez przynęty.Piękno bez wdzięku - to wędka bez przynęty.Mędrzec bez czynów jest jak chmura bez deszczu.Cóż za dziwną naturę ma człowiek! Wyobraża sobie mianowicie, że cierpienia, które sam znosi, są ogromne, a te, które zadaje - znikome. Jedne bowiem sam odczuwa, drugich zaś nie.