Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.


mędrzec-nie-mówi-nigdy-co-robi-ale-też-nie-robi-nigdy-niczego-o-czym-nie-mógłby-mówić
jean - paul sartremędrzecniemówinigdycorobialeteżrobinigdyniczegoczymmógłbymówićmędrzec nienie mówimówi nigdyco robiale teżteż nienie robirobi nigdynigdy niczegoo czymczym nienie mógłbymógłby mówićmędrzec nie mówinie mówi nigdyale też nieteż nie robinie robi nigdyrobi nigdy niczegoo czym nieczym nie mógłbynie mógłby mówićmędrzec nie mówi nigdyale też nie robiteż nie robi nigdynie robi nigdy niczegoo czym nie mógłbyczym nie mógłby mówićale też nie robi nigdyteż nie robi nigdy niczegoo czym nie mógłby mówić

Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczegoŻyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.