Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.


mędrzec-nie-mówi-nigdy-co-robi-nie-robi-nigdy-niczego-o-czym-nie-mógłby-mówić
jean paul sartremędrzecniemówinigdycorobirobinigdyniczegoczymmógłbymówićmędrzec nienie mówimówi nigdyco robinie robirobi nigdynigdy niczegoo czymczym nienie mógłbymógłby mówićmędrzec nie mówinie mówi nigdynie robi nigdyrobi nigdy niczegoo czym nieczym nie mógłbynie mógłby mówićmędrzec nie mówi nigdynie robi nigdy niczegoo czym nie mógłbyczym nie mógłby mówićo czym nie mógłby mówić

Mędrzec nie mówi nigdy, co robi, ale też nie robi nigdy niczego, o czym nie mógłby mówić.Mędrzec nie mówi nig­dy, co ro­bi, ale też nie ro­bi nig­dy nicze­go, o czym nie mógłby mówić.Kobieta nigdy nie zauważa tego, co się dla niej robi: ona widzi tylko to, czego się nie robi.Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi.Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczegoŻyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu.