Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.


mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
hugo dionizy steinhausmędrzecwidziw lus­trzegłup­cagłupiecprzeciwniemędrzec widziwidzi w lus­trzew lus­trze głup­cagłupiec przeciwniemędrzec widzi w lus­trzewidzi w lus­trze głup­camędrzec widzi w lus­trze głup­ca

Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też.Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.Głup­cy są ge­nial­ni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie prze­widzi swym ro­zumem, co ich głupo­ta wymyśli.Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa.Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec.