Męskie per­fu­my po­budzają mój erotyzm.


męskie-per­fu­my-po­budzają-mój-erotyzm
andreemęskieper­fu­mypo­budzająmójerotyzmmęskie per­fu­myper­fu­my po­budzająpo­budzają mójmój erotyzmmęskie per­fu­my po­budzająper­fu­my po­budzają mójpo­budzają mój erotyzmmęskie per­fu­my po­budzają mójper­fu­my po­budzają mój erotyzmmęskie per­fu­my po­budzają mój erotyzm

Ciało dopiero przez erotyzm staje się interesujące i symboliczne. -Karol Irzykowski
ciało-dopiero-przez-erotyzm-staje-ę-interesują-i-symboliczne
Bum! Mój mały świat się rozpadł. Bum! Mój przy­jaciel bar­dzo cierpi Bum! Mój ko­loro­wy świat jak­by zbladł. Bum! Mój przy­jaciel myśli o śmierci. -I'm nothing
bum-mój-ły-świat ę-rozpadł-bum-mój-przy­jaciel-bar­dzo-cierpi-bum-mój-ko­loro­wy-świat-jak­by-zbladł-bum-mój-przy­jaciel-myśli
Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. -Eurypides
serca-kobiece-pragną-miłoś-bardziej-ż-męskie-ale-honor-powśąga-pożądanie
męskie ple­cy ja­ko po­le wal­ki dla ko­biecej roz­koszy ze wsty­dem jej doznawania  -thrillofit
męskie-ple­cy-ja­ko-po­-wal­ki-dla-ko­biecej-roz­koszy-ze-wsty­dem-jej-doznawania 
Kobiety nie mają nic przeciwko temu, aby w słownym ping-pongu pomiędzy płciami prześwitywało męskie pożądanie. -Bernard Guggenberger
kobiety-nie-mają-nic-przeciwko-temu-aby-w-słownym-ping-pongu-pomiędzy-płciami-prześwitywało-męskie-pożądanie