Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli.


młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
truman capotemłodageneracjatakżedziśrespektdlastarościstaregowinastarejwhiskystarychmeblimłoda generacjageneracja mama takżetakże dziśdziś respektrespekt dladla starościdla staregostarego winastarej whiskywhisky ii starychstarych meblimłoda generacja mageneracja ma takżema także dziśtakże dziś respektdziś respekt dlarespekt dla starościdla starego winastarej whisky iwhisky i starychi starych meblimłoda generacja ma takżegeneracja ma także dziśma także dziś respekttakże dziś respekt dladziś respekt dla starościstarej whisky i starychwhisky i starych meblimłoda generacja ma także dziśgeneracja ma także dziś respektma także dziś respekt dlatakże dziś respekt dla starościstarej whisky i starych mebli

Żona jest dla młodszego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Francis Bacon
Żona-jest-dla-młodszego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Franciszek Bacon
Żona-jest-dla-młodego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura
jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja
O ileż dłuższe i zręczniejsze ręce ma młoda głupota od mądrej starości. -Maria Kuncewicz
o-ileż-dłuższe-i-zręczniejsze-rę-młoda-głupota-od-mądrej-staroś
Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały... -22luty
kiedyś-by­liśmy-dla-siebie-całym-światem-dziś-mam-wrażenie-że ten-świat-jest dla-nas-dwo­-za ły