Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli.


młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli
truman capotemłodageneracjatakżedziśrespektdlastarościstaregowinastarejwhiskystarychmeblimłoda generacjageneracja mama takżetakże dziśdziś respektrespekt dladla starościdla staregostarego winastarej whiskywhisky ii starychstarych meblimłoda generacja mageneracja ma takżema także dziśtakże dziś respektdziś respekt dlarespekt dla starościdla starego winastarej whisky iwhisky i starychi starych meblimłoda generacja ma takżegeneracja ma także dziśma także dziś respekttakże dziś respekt dladziś respekt dla starościstarej whisky i starychwhisky i starych meblimłoda generacja ma także dziśgeneracja ma także dziś respektma także dziś respekt dlatakże dziś respekt dla starościstarej whisky i starych mebli

Żona jest dla młodszego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina! Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.O ileż dłuższe i zręczniejsze ręce ma młoda głupota od mądrej starości.Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały...