Młode: ziemniaki, Ko­per, mar­chew, ka­pus­tka -  Wniebowstąpienie.


młode-ziemniaki-ko­per-mar­chew-ka­pus­tka- -wniebowstąpienie
fyrflemłodeziemniakiko­permar­chewka­pus­tka wniebowstąpienie  wniebowstąpienie

Wiara jest jak kij, który cza­sami trze­ba zjeść i mar­chew­ka, którą często można dos­tać po głowie. -aforystokrata
wiara-jest jak kij-który-cza­sami-trze­ba-zjeść-i mar­chew­ka-którą-często-można-­ć-po głowie
Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi
biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać. -MyArczi
to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać