Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym...


młodość-jest piękna-śli-jest ę-zdrowym-dusza-jest lek­ka-gdy-jest ę-młodym
livia17młodośćjest pięknajeślijest sięzdrowymduszajest lek­kagdymłodymmłodość jest pięknajeśli jest sięjest się zdrowymdusza jest lek­kagdy jest sięjest się młodymjeśli jest się zdrowymgdy jest się młodym

Jaka szkoda, że tak krótki jest czs między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym.Jeśli się jest młodym, jest się nim na zawsze.Jeśli się jest młodym, jest się nim na zawsze.Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany! Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna.Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna.