Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym...


młodość-jest piękna-śli-jest ę-zdrowym-dusza-jest lek­ka-gdy-jest ę-młodym
livia17młodośćjest pięknajeślijest sięzdrowymduszajest lek­kagdymłodymmłodość jest pięknajeśli jest sięjest się zdrowymdusza jest lek­kagdy jest sięjest się młodymjeśli jest się zdrowymgdy jest się młodym

Jaka szkoda, że tak krótki jest czs między okresami, gdy jest się za młodym, a gdy jest się za starym. -Anonim
jaka-szkoda-że-tak-krótki-jest-czs-między-okresami-gdy-jest-ę-za-młodym-a-gdy-jest-ę-za-starym
Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna. -Zofia Loren
jeśli-kobieta-jest-szczęśliwa-jest-także-piękna