Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.


młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
tristan bernardmłodośćjest pięknanie dla­tegoże poz­wa­laro­bićgłup­stwaaledla­tegoże da­jeczasaby je naprawićmłodość jest pięknajest piękna nie dla­tegoże poz­wa­la ro­bićro­bić głup­stwaale dla­tegoże da­je czasmłodość jest piękna nie dla­tegoże poz­wa­la ro­bić głup­stwa

Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć. -Jerzy Leszczyński
jes­teśmy-śmier­telni-nie dla­tego-że um­rze­my-ale-dla­tego-że roz­poczęliśmy-żyć
Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. -Jean Bernard
młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone. -Maurice Blondel
w-miłoś-nie-nic-ogólnego-lub-pospolitego-wszystko-w-niej-jest-szczególne-właściwe-dla-tego-kto-ją-czuje-dla-tego-kto-ją-wzbudza