Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało.


młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało
marie de rabutin - chantal sevignemłodośćjesttakmiłażenależałobyuwielbiaćgdybyjejduszaumysłbyłyrówniedoskonałecociałomłodość jestjest taktak miłaże należałobynależałoby jąją uwielbiaćgdyby jejjej duszadusza ii umysłumysł byłybyły równierównie doskonałedoskonałe coco ciałomłodość jest takjest tak miłaże należałoby jąnależałoby ją uwielbiaćgdyby jej duszajej dusza idusza i umysłi umysł byłyumysł były równiebyły równie doskonałerównie doskonałe codoskonałe co ciałomłodość jest tak miłaże należałoby ją uwielbiaćgdyby jej dusza ijej dusza i umysłdusza i umysł byłyi umysł były równieumysł były równie doskonałebyły równie doskonałe corównie doskonałe co ciałogdyby jej dusza i umysłjej dusza i umysł byłydusza i umysł były równiei umysł były równie doskonałeumysł były równie doskonałe cobyły równie doskonałe co ciało

Gdyby wszystko na tym padole było doskonałe, nic nie byłoby doskonałe. -Denis Diderot
gdyby-wszystko-na-tym-padole-było-doskonałe-nic-nie-byłoby-doskonałe
Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Ko­bieta mu­si wyglądać tak mądrze, by jej głupo­ta była miłą niespodzianką. -Karl Kraus
ko­bieta-mu­-wyglądać-tak-mądrze-by jej-głupo­-była-miłą-niespodzianką
Umysł ludzki traktuje nowe idee tak, jak ludzkie ciało obce proteiny - odrzuca je. -Pat Madawar
umysł-ludzki-traktuje-nowe-idee-tak-jak-ludzkie-ciało-obce-proteiny-odrzuca
Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany. -Isokrates
dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany