Młodość mu­si się wyszu­mieć, sta­rość - wygderać.


młodość-mu­ ę-wyszu­mieć-sta­rość- wygderać
jacek urbańskimłodośćmu­si sięwyszu­miećsta­rość wygderaćmłodość mu­si sięmu­si się wyszu­miećmłodość mu­si się wyszu­mieć

Młodość mu­si się wyszu­mieć tak, jak sta­rość mu­si się wypierdzieć.Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza.Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami.Sta­rość po­siada te sa­me ape­tyty, co młodość, tyl­ko nie te sa­me zęby.Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu.