Młodość nie jest stanem, jest wartością, dodaną do wszystkiego innego. A starość jest odjęciem tej wartości od wszystkiego.


młodość-nie-jest-stanem-jest-wartośą-dodaną-do-wszystkiego-innego-a-starość-jest-odjęciem-tej-wartoś-od-wszystkiego
zofia nałkowskamłodośćniejeststanemwartościądodanądowszystkiegoinnegostarośćodjęciemtejwartościodwszystkiegomłodość nienie jestjest stanemjest wartościądodaną dodo wszystkiegowszystkiego innegostarość jestjest odjęciemodjęciem tejtej wartościwartości odod wszystkiegomłodość nie jestnie jest stanemdodaną do wszystkiegodo wszystkiego innegoa starość jeststarość jest odjęciemjest odjęciem tejodjęciem tej wartościtej wartości odwartości od wszystkiegomłodość nie jest stanemdodaną do wszystkiego innegoa starość jest odjęciemstarość jest odjęciem tejjest odjęciem tej wartościodjęciem tej wartości odtej wartości od wszystkiegoa starość jest odjęciem tejstarość jest odjęciem tej wartościjest odjęciem tej wartości ododjęciem tej wartości od wszystkiego

Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna.To, co jest używane do dowiedzenia wszystkiego innego, nie może samo być dowodzone.Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego.Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami.Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu.Młodość się chełpi, że wszystko otrzyma, starość jest nieubłagana.