Młodość nie powinna na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia.


młodość-nie-powinna-na-naukę-do-grobów-schodzić-to-nie-jest-szkoła-życia
wacław berentmłodośćniepowinnananaukędogrobówschodzićtojestszkołażyciamłodość nienie powinnapowinna nana naukęnaukę dodo grobówgrobów schodzićnie jestjest szkołaszkoła życiamłodość nie powinnanie powinna napowinna na naukęna naukę donaukę do grobówdo grobów schodzićnie jest szkołajest szkoła życiamłodość nie powinna nanie powinna na naukępowinna na naukę dona naukę do grobównaukę do grobów schodzićnie jest szkoła życiamłodość nie powinna na naukęnie powinna na naukę dopowinna na naukę do grobówna naukę do grobów schodzić

Młodość nie po­win­na na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Szkoła nie powinna być przybytkiem płaczu i plag, lecz uwagi i czynności.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Szkołą przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje.Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż.