Młodość nie wierzy doświadczeniu starych.


młodość-nie-wierzy-doświadczeniu-starych
tadeusz mostowicz dołęgamłodośćniewierzydoświadczeniustarychmłodość nienie wierzywierzy doświadczeniudoświadczeniu starychmłodość nie wierzynie wierzy doświadczeniuwierzy doświadczeniu starychmłodość nie wierzy doświadczeniunie wierzy doświadczeniu starychmłodość nie wierzy doświadczeniu starych

Młodość nie wie­rzy doświad­cze­niu starych.Po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.Wielu ludzi nie wierzy w Boga, ale w diabła wierzy.Młodość, młodość! Oto jest złoto, za które można kupić kobietę.Jednym starzeje się wprzód serce, drugim duch, bywają zresztą i zgrzybiali młodzieńcy, lecz późna młodość czyni długą młodość.