Młodość nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka to potęga być młodym.


młodość-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-tego-jaka-to-potęga-być-młodym
milan kunderamłodośćniezdajesobiesprawytegojakatopotęgabyćmłodymmłodość nienie zdajezdaje sobiesobie sprawysprawy zz tegopotęga byćbyć młodymmłodość nie zdajenie zdaje sobiezdaje sobie sprawysobie sprawy zsprawy z tegojaka to potęgapotęga być młodymmłodość nie zdaje sobienie zdaje sobie sprawyzdaje sobie sprawy zsobie sprawy z tegojaka to potęga byćmłodość nie zdaje sobie sprawynie zdaje sobie sprawy zzdaje sobie sprawy z tegojaka to potęga być młodym

Nikt nie zdaje sobie sprawy z dodatnich skutków, jakie wywiera na całe życie nawyk powściągliwości, bez względu na to, jak do tego doszło. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
nikt-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-dodatnich-skutków-jakie-wywiera-na-całe-życie-nawyk-powśągliwoś-bez-wzglę-na-to-jak-do-tego-doszło
Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni. -Oscar Wilde
młodym-ludziom-zdaje-ę-że-pieniądze-są-najważniejszą-rzeczą-w-życiu-gdy-ę-zestarzeją-są-już-tego-pewni
Póki człowiek nie straci reputacji, nie zdaje sobie sprawy, jakim była mu ona ciężarem, czym jest prawdziwa wolność. -Margaret Mitchell
póki-człowiek-nie-straci-reputacji-nie-zdaje-sobie-sprawy-jakim-była-mu-ona-ężarem-czym-jest-prawdziwa-wolność
Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu. -Margaret Mitchell
ludzie-przeważnie-nie-zdają-sobie-sprawy-z-tego-że-można-tyleż-samo-zarobić-na-burzeniu-cywilizacji-co-na-jej-budowaniu
Jakaż to cudowna rzecz, młodość! Ale co to za zbrodnia pozwolić ją marnować młodym! -George Bernard Shaw
jakaż-to-cudowna-rzecz-młodość-ale-co-to-za-zbrodnia-pozwolić-ją-marnować-młodym
Dusze ludzkie przypominają muszle. Gdy przyłożymy muszlę do ucha, słyszymy szum, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, o czym te muszle szumią. -Anna Sztaudynger - Kalisiewicz
dusze-ludzkie-przypominają-muszle-gdy-przyłożymy-muszlę-do-ucha-słyszymy-szum-ale-nie-zdajemy-sobie-sprawy-z-tego-o-czym-te-muszle-szumią