Młodość nie zdaje sobie sprawy z tego, jaka to potęga być młodym.


młodość-nie-zdaje-sobie-sprawy-z-tego-jaka-to-potęga-być-młodym
milan kunderamłodośćniezdajesobiesprawytegojakatopotęgabyćmłodymmłodość nienie zdajezdaje sobiesobie sprawysprawy zz tegopotęga byćbyć młodymmłodość nie zdajenie zdaje sobiezdaje sobie sprawysobie sprawy zsprawy z tegojaka to potęgapotęga być młodymmłodość nie zdaje sobienie zdaje sobie sprawyzdaje sobie sprawy zsobie sprawy z tegojaka to potęga byćmłodość nie zdaje sobie sprawynie zdaje sobie sprawy zzdaje sobie sprawy z tegojaka to potęga być młodym

Nikt nie zdaje sobie sprawy z dodatnich skutków, jakie wywiera na całe życie nawyk powściągliwości, bez względu na to, jak do tego doszło.Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni.Póki człowiek nie straci reputacji, nie zdaje sobie sprawy, jakim była mu ona ciężarem, czym jest prawdziwa wolność.Ludzie przeważnie nie zdają sobie sprawy z tego, że można tyleż samo zarobić na burzeniu cywilizacji, co na jej budowaniu.Jakaż to cudowna rzecz, młodość! Ale co to za zbrodnia pozwolić ją marnować młodym!Dusze ludzkie przypominają muszle. Gdy przyłożymy muszlę do ucha, słyszymy szum, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, o czym te muszle szumią.