Młodość sądzi, starość rozgrzesza.


młodość-sądzi-starość-rozgrzesza
sylvana carmenmłodośćsądzistarośćrozgrzeszamłodość sądzistarość rozgrzesza

Młodość sądzi - starość rozgrzesza.Młodość sądzi, sta­rość rozgrzesza.Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu.Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami.Starość jednak nadchodzi powoli - młodość przybiega szybko.Starość posiada te same apetyty, co młodość - tylko nie te same zęby.