Młodość ma swoje prawa.


młodość-swoje-prawa
aleksander fredromłodośćswojeprawamłodość mama swojeswoje prawamłodość ma swojema swoje prawamłodość ma swoje prawa

Szlachetny człowiek mierzy swoje prawa według swoich obowiązków.Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło.Scena ma swoje własne prawa. Trzeba na niej stworzyć coś więcej ponad samo powtórzenie ruchów wyuczonych na próbie.Serce, jak firmament, ma swoje meteory, swoje komety, swoje błyskawice.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Młodość, młodość! Oto jest złoto, za które można kupić kobietę.