Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić.


młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
jean bernardmłodośćtopięknarzeczniedlategożepozwalarobićgłupstwaleczdajeczasbynaprawićpiękna rzecznie dlategoże pozwalapozwala robićrobić głupstwalecz dlategoże dajedaje czasby jeje naprawićmłodość to pięknaże pozwala robićpozwala robić głupstważe daje czasby je naprawićmłodość to piękna rzeczże pozwala robić głupstwa

Czas może być nazwany Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna.Zło nie dlatego jest potworne, że nie używa prawdy, lecz dlatego, że nadużywa kłamstwa.Kocham mężczyzn nie dlatego że nimi są, lecz dlatego że nie są kobietami.