Młodość uśmiecha się bez powodu.


młodość-uśmiecha-ę-bez-powodu
oscar wildemłodośćuśmiechasiębezpowodumłodość uśmiechauśmiecha sięsię bezbez powodumłodość uśmiecha sięuśmiecha się bezsię bez powodumłodość uśmiecha się bezuśmiecha się bez powodumłodość uśmiecha się bez powodu

Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu.W śmierci idzie się tą drogą bez powodu - na zawsze.Perhaps one day, sometime in the future, without any reason, without warning you will feel lonely. Then think of me. And I will come in a dream. - Możliwe, że pewnego dnia, kiedyś w przyszłości, bez żadnego powodu, bez ostrzeżenia poczujesz się samotny. Wtedy pomyśl o mnie. I przybędę w śnie.Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żalZastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.Mu­zyka to sztu­ka cie­sze­nia się i smu­cenia bez powodu.