Młodości Bóg folguje, błędy starych karze zaraz, bo mieli czas nauczyć się.


młodoś-bóg-folguje-błędy-starych-karze-zaraz-bo-mieli-czas-nauczyć-ę
jan fedorowiczmłodościbógfolgujebłędystarychkarzezarazbomieliczasnauczyćsięmłodości bógbóg folgujebłędy starychstarych karzekarze zarazbo mielimieli czasczas nauczyćnauczyć sięmłodości bóg folgujebłędy starych karzestarych karze zarazbo mieli czasmieli czas nauczyćczas nauczyć siębłędy starych karze zarazbo mieli czas nauczyćmieli czas nauczyć siębo mieli czas nauczyć się

Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się.Dyktatorów prawicowych karze się za ich zbrodnie, lewicowych krytykuje za błędy i wypaczenia.Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.W Chinach karze się ojców za błędy dzieci. Taki sam zwyczaj byl w Peru. I to wypływa również z pojęć despotycznych.Niektóre błędy przypominają dziecięce choroby: lepiej przez nie przechodzić w młodości.