Młodsze pokolenie jest filarem, starsze przęsłem.


młodsze-pokolenie-jest-filarem-starsze-przęsłem
john steinbeckmłodszepokoleniejestfilaremstarszeprzęsłemmłodsze pokoleniepokolenie jestjest filaremstarsze przęsłemmłodsze pokolenie jestpokolenie jest filaremmłodsze pokolenie jest filarem

A szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze.Szczęście tak jak skrzypce: im starsze, tym młodsze.Piękno jest filarem duchowej egzystencji człowieka.Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić.Każde pokolenie zajęte niszczeniem pozytywnych wyników poprzedniej epoki jest przekonane, że je poprawia.Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze.