Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.


młodym-ludziom-daje-ę-raczej-wykształcenie-ż-wychowanie
ilia erenburgmłodymludziomdajesięraczejwykształcenieniżwychowaniemłodym ludziomludziom dajedaje sięsię raczejraczej wykształceniewykształcenie niżniż wychowaniemłodym ludziom dajeludziom daje siędaje się raczejsię raczej wykształcenieraczej wykształcenie niżwykształcenie niż wychowaniemłodym ludziom daje sięludziom daje się raczejdaje się raczej wykształceniesię raczej wykształcenie niżraczej wykształcenie niż wychowaniemłodym ludziom daje się raczejludziom daje się raczej wykształceniedaje się raczej wykształcenie niżsię raczej wykształcenie niż wychowanie

Nie ulega wątpliwości, że złe wychowanie dziewcząt szkodliwszym jest, niż złe wychowanie chłopców. -Francois Fenelon
nie-ulega-wątpliwoś-że-złe-wychowanie-dziewcząt-szkodliwszym-jest-ż-złe-wychowanie-chłopców
Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni. -Oscar Wilde
młodym-ludziom-zdaje-ę-że-pieniądze-są-najważniejszą-rzeczą-w-życiu-gdy-ę-zestarzeją-są-już-tego-pewni
In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
in­dy­widual­ność-jest raczej-drogą-ż-­lem-i raczej-drogą-­dyną-ż-najlepszą
Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą. -Fryderyk Chrystian Hebbel
indywidualność-jest-raczej-drogą-ż-celem-i-raczej-drogą-jedyną-ż-najlepszą
Po­zos­ta­je się młodym tyl­ko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek. -Cesare Pavese
po­zos­­ ę-młodym-tyl­ko-wówczas-żeli-było ę-młodym-kiedykolwiek
Pozostaje się młodym tylko wówczas, jeżeli było się młodym kiedykolwiek. -Cesare Pavese
pozostaje-ę-młodym-tylko-wówczas-żeli-było-ę-młodym-kiedykolwiek