Młodzi ludzie dla­tego tak dużo mówią o życiu, bo życia nie znają.


młodzi-ludzie-dla­tego-tak-żo-mówią-o życiu-bo życia-nie znają
karl krausmłodziludziedla­tegotakdużomówiąo życiubo życianie znająmłodzi ludzieludzie dla­tegodla­tego taktak dużodużo mówiąmówią o życiubo życia nie znająmłodzi ludzie dla­tegoludzie dla­tego takdla­tego tak dużotak dużo mówiądużo mówią o życiumłodzi ludzie dla­tego takludzie dla­tego tak dużodla­tego tak dużo mówiątak dużo mówią o życiumłodzi ludzie dla­tego tak dużoludzie dla­tego tak dużo mówiądla­tego tak dużo mówią o życiu

Niektórzy ludzie tyl­ko dla­tego się nie starzeją, bo nig­dy nie by­li młodzi.Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem.Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Zawsze nazywał w myśli morze la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy - ci, co używali bój jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, gdy wątroby rekinów przyniosły im dużo pieniędzy - mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co udziela lub odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej.