Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć.


młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
federico fellinimłodziludzieniewiedzączegochcąaleabsolutniezdecydowanitoosiągnąćmłodzi ludzieludzie nienie wiedzączego chcąale sąsą absolutnieabsolutnie zdecydowanimłodzi ludzie nieludzie nie wiedząale są absolutniesą absolutnie zdecydowanizdecydowani to osiągnąćmłodzi ludzie nie wiedząale są absolutnie zdecydowaniabsolutnie zdecydowani to osiągnąćsą absolutnie zdecydowani to osiągnąć

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą -Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-czego-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Pierwszy błąd, który ludzie popełniają to fakt, że nie wiedzą, co chcą osiągnąć -Kevin Hogan
pierwszy-błąd-który-ludzie-popełniają-to-fakt-że-nie-wiedzą-co-chcą-osiągnąć
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą. -T. Harv Eker
najważniejszym-powodem-dla-którego-ludzie-nie-osiągają-tego-co-chcą-jest-to-że-sami-nie-wiedzą-czego-chcą
Ludzie sami nie wiedzą, czego chcą. Trzeba ich popychać. -John Steinbeck
ludzie-sami-nie-wiedzą-czego-chcą-trzeba-ich-popychać
Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą. -Edgar Faure
są-mężczyź-których-żony-naprawdę-nie-wiedzą-czego-chcą-innych-żony-niestety-wiedzą
Niezrozumiałymi pozostają tylko ci ludzie, którzy albo sami jeszcze nie wiedzą, czego chcą, albo nie warci są tego, aby ich rozumiano. -Iwan Turgieniew
niezrozumiałymi-pozostają-tylko-ludzie-którzy-albo-sami-jeszcze-nie-wiedzą-czego-chcą-albo-nie-warci-są-tego-aby-ich-rozumiano