Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt! 


młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
janina ipohorskamłodzieńczepa­miętajże na­poleonwkładałrękęza włas­nydekolt że na­poleon wkładałwkładał rękęrękę za włas­nyże na­poleon wkładał rękęwkładał rękę za włas­nyże na­poleon wkładał rękę za włas­ny

Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt!na krańcach nieporozumień gdy stro­ny brną w zaparte da­leko do trzeźwe­go myślenia bo roz­droża mają włas­ne racje połowiczne starania dzielą za­miast łaczyć pa­miętaj że zawsze kij ma dwa końce Mężczyźni - ho­mo sa­piens umiejący pat­rzeć się w ko­biecy dekolt.Mężczyznę, który w kobiecie widzi tylko dekolt, trzeba przekonać do reszty.Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko.Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.