Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt!


młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt
janina ipohorskamłodzieńczepamiętajżenapoleonwkładałrękęzawłasnydekoltże napoleonnapoleon wkładałwkładał rękęrękę zaza własnywłasny dekoltże napoleon wkładałnapoleon wkładał rękęwkładał rękę zarękę za własnyza własny dekoltże napoleon wkładał rękęnapoleon wkładał rękę zawkładał rękę za własnyrękę za własny dekoltże napoleon wkładał rękę zanapoleon wkładał rękę za własnywkładał rękę za własny dekolt

Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt! Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.Napoleon był ostatnim małym kapralem. Odtąd są już tylko wielcy kaprale.Mężczyźni - ho­mo sa­piens umiejący pat­rzeć się w ko­biecy dekolt.Mężczyznę, który w kobiecie widzi tylko dekolt, trzeba przekonać do reszty.Wy­soko szy­bują młodzieńcze myśli, niez­wykle wysoko.