Ma­li w wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane.


ma­li-w wielu-sy­tuac­jach-z góry-mają-przechlapane
kapitanma­liw wielusy­tuac­jachz górymająprzechlapanema­li w wieluw wielu sy­tuac­jachsy­tuac­jach z góryz góry mająmają przechlapanema­li w wielu sy­tuac­jachw wielu sy­tuac­jach z górysy­tuac­jach z góry mająz góry mają przechlapanema­li w wielu sy­tuac­jach z góryw wielu sy­tuac­jach z góry mająsy­tuac­jach z góry mają przechlapanema­li w wielu sy­tuac­jach z góry mająw wielu sy­tuac­jach z góry mają przechlapane

to co najbliższe przyj­dzie ostatnie reszta bez reszty leży jak brud pod dywanem jak klucz, który pa­suje tam zostawić można za­lać się w trupa al­bo za­mienić w diament a oczy wciąż tak sa­mo mają przechlapane Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry: unikną wielu przykrości.na­der wyczyniam po­za na­mi w niebie mam przechlapane ry­by mają głos... tyl­ko wielu uda­je że nie słyszy Zakochani w sobie mają przynajmniej tę korzyść, że nie posiadają zbyt wielu rywali.Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna.