Małżeństwa między osobnikami tej samej płci są najlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej.


małżeństwa-między-osobnikami-tej-samej-pł-są-najlepszym-sposobem-zapobiegania-eksplozji-demograficznej
rita hausermałżeństwamiędzyosobnikamitejsamejpłcinajlepszymsposobemzapobieganiaeksplozjidemograficznejmałżeństwa międzymiędzy osobnikamiosobnikami tejtej samejsamej płcipłci sąsą najlepszymnajlepszym sposobemsposobem zapobieganiazapobiegania eksplozjieksplozji demograficznejmałżeństwa między osobnikamimiędzy osobnikami tejosobnikami tej samejtej samej płcisamej płci sąpłci są najlepszymsą najlepszym sposobemnajlepszym sposobem zapobieganiasposobem zapobiegania eksplozjizapobiegania eksplozji demograficznejmałżeństwa między osobnikami tejmiędzy osobnikami tej samejosobnikami tej samej płcitej samej płci sąsamej płci są najlepszympłci są najlepszym sposobemsą najlepszym sposobem zapobieganianajlepszym sposobem zapobiegania eksplozjisposobem zapobiegania eksplozji demograficznejmałżeństwa między osobnikami tej samejmiędzy osobnikami tej samej płciosobnikami tej samej płci sątej samej płci są najlepszymsamej płci są najlepszym sposobempłci są najlepszym sposobem zapobieganiasą najlepszym sposobem zapobiegania eksplozjinajlepszym sposobem zapobiegania eksplozji demograficznej

Małżeństwo jest najlepszym sposobem dowiedzenia się, jakiego rodzaju mężczyznę twoja żona pragnęła poślubić.Przeważnie... najlepszym sposobem na bycie następnym Markiem Zuckerbergiem (Twórca Facebooka) jest dokonywanie trudnych wyborów.Najlepszym sposobem na rozpędzenie melancholii jest widok kryminalnego procesu, głupota bowiem sędziów bywa zazwyczaj niezwykle ucieszna.Najlepszym sposobem, by się odnaleźć, jest zatracenie się w służbie innymOdrębność płci wyk­lucza przy­jaźń między mężczyzną a kobietą.Najlepszym sposobem, aby zmusić mężczyznę do wykonania jakiejś pracy jest sugestia, że być może jest już za stary, aby to zrobić.